Hjärnskakning

​Hjärnskakning uppstår ofta till följd av ett slag i huvudet i samband med att barnet ramlar eller faller. I lindrig form får barnet huvudvärk och illamående. Om slaget följs av medvetslöshet, svår huvudvärk, kräkningar eller förvirring, bör man ta barnet till läkare.

Patienter som fått en lindrig hjärnskakning kan vanligen vårdas hemma. Typiska symtom på hjärnskakning, såsom yrsel, huvudvärk och illamående, kan förekomma i flera dagar.

Vid vård i hemmet ska barnets allmänna medvetandenivå följas upp. Normal diskussion och sakliga svar är tillräckligt för att kontrollera att allt är i sin ordning. Under den första natten efter olyckan ska barnet väckas en gång cirka kl. 2–3. Om barnet vaknar normalt och svarar sakligt på frågor är allt som det ska.

Även om rörelse tillfälligt kan öka de ovannämnda symtomen, ska barnet försöka stiga upp och röra sig direkt den första dagen. I början ska barnet dock röra sig lugnt.

Smärtstillande medel ska endast tas enligt läkarens anvisningar.

Om huvudvärken, illamåendet och kräkningarna tilltar eller om barnet är sömnigt eller har svårigheter att uppfatta tid och rum bör barnet tas till läkare.