Gulsot hos nyfödda

​Gulsot är ett vanligt och i regel ofarligt symtom hos ett nyfött barn.

Vanligen förekommer gulsot vid två eller tre dygns ålder hos friska fullgångna barn. I de flesta fall är gulsoten lindrig och försvinner av sig själv. Tillräcklig matning och god tarmfunktion kan göra att symtomen försvinner snabbare. Även solljus får bilirubinet att försvinna snabbare ur kroppen.

Barn som fötts för tidigt får oftare gulsot. Gulsoten börjar senare och varar vanligen längre.

De viktigaste orsakerna

 
Hos de flesta barn beror gulsoten på att levern är omogen. Den gula färgen orsakas av bilirubin som samlats i kroppen. Bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hemoglobin. Normalt renar levern bilirubinet ur blodet. Hos nyfödda samlas bilirubinet i blodet tills levern börjar fungera bra.
 

I vissa fall orsakar bröstmjölk gulsot. Denna typ av gulsot förekommer vid cirka en veckas ålder och kan pågå i över en månad. Den är dock inte farlig.

Gulsot kan också bero på att modern och barnet har olika blodgrupper. Då är gulsoten ofta kraftig och barnet blir snabbt gult efter födelsen.

Behandling

 

Vid behov tar man ett blodprov på barnet för att utreda blodets bilirubinhalt. Kraftig gulsot kräver blåljusbehandling. Under ljusbehandlingen läggs barnet utan kläder med ögonen skyddade under en blåljuslampa. Vanligen varar ljusbehandlingen i 1–3 dagar, tills bilirubinnivån har sjunkit tillräckligt.

Ibland krävs snabbare behandling om gulsoten är mycket kraftig (oftast på grund av olika blodgrupper). Då görs ett blodbyte på barnet för att avlägsna bilirubinet ur kroppen. Detta är dock sällsynt.

Obehandlad kraftig gulsot är skadlig för barnet.