Främmande föremål

​Små och lite större barn kan under lek stoppa små föremål i sina munnar, och dessa föremål kan hamna i luftvägarna eller i magsäcken.

När ett främmande föremål hamnar i luftvägarna orsakar det ofta en plötslig och kraftig hostattack för barnet, eventuellt till och med andnöd. Om man misstänker att ett främmande föremål har hamnat i luftvägarna ska barnet genast tas till läkare.

Ett föremål som hamnat i magsäcken kommer vanligen ut den normala vägen med avföringen. Om föremålet är vasst kan det fastna i tarmväggen. Om barnet klagar att han eller hon har ont i matstrupen eller i magen, ska barnet genast tas till läkare.

Behandling

Om barnet inte har några symtom, kan situationen följas upp hemma. Det är bra att ge barnet fiberrika maträtter och tillräckligt med vätska så att det främmande föremålet kommer ut lättare ur tarmen. Avföringen följs upp tills föremålet kommer ut med den. Föremålet borde komma ut inom ett par dygn. Om du misstänker att föremålet innehåller giftiga eller frätande ämnen, t.ex. knappbatterier, kontakta Giftinformationscentralen, som ger dig noggranna anvisningar tfn 09 471 977.

Ärta i näsan?

Små barn kan peta in alla möjliga små saker i näsan: stenar, ärter, lingon, pärlor. Genom att snyta sig kraftigt kan det främmande föremålet eventuellt komma ut ur näsan, men det lönar sig inte att försöka gräva allt för djupt i näsan hemma, eftersom föremålet ofta bara tränger djupare in i näsan utan rätt typ av verktyg. Hälsovårdscentralens läkare kan avlägsna föremålet.