Förfrysning

​Köld och blåst på vintern kan orsaka en köldskada som syns som en vit fläck på huden, som annars lyser röd i den friska luften.

Första hjälpen

 

Barnet förs till ett varmt ställe, och det förfrysta stället kan långsamt värmas med en värmeförpackning eller med varmt (inte hett) vatten i åtminstone en halv timme. Det förfrysta stället får inte masseras.

Om det förfrysta området är stort bör man uppsöka läkare.