Feberkramper

​Behandling av anfall

  • Ett barn som har kramper läggs på magen eller på sidan med huvudet åt sidan så att luftvägarna hålls öppna.
  • Ta av åtsittande och överflödiga kläder.
  • Febern sänks med paracetamol (dos: 10–15 mg/kilo kroppsvikt eller annat febernedsättande läkemedel enligt anvisning). Om barnet inte reagerar får man inte ge honom eller henne något via munnen.
  • Vid ett långvarigt anfall bör barnet tas till närmaste läkare eller sjukhuspoliklinik.
  • Om barnet har haft feberkramper tidigare och ni har fått medicinering mot dem av läkare, kan barnet vid ett långvarigt anfall (anfallet går inte över på fem minuter) ges diazepam rektalt (ett lösningsliknande preparat som ges som lavemang). Läkemedlet ges långsamt under 2–4 minuter.

 

När feberkramper förekommer för första gången eller om man misstänker hjärnhinneinflammation eller hjärnfeber, bör barnet genast tas till hälsovårdscentralen. Det finns skäl att misstänka hjärnhinneinflammation eller hjärnfeber när det förekommer illamående och nack- eller ryggstyvhet eller när barnet verkar ha insjuknat mycket svårt och plötsligt.

Efter en feberkramp som gått över snabbt behöver man inte uppsöka läkare om barnet har haft feberkramper tidigare.