Feber

Feber är inte farligt i sig

 

Feber är kroppens normala och ändamålsenliga reaktion mot infektionssjukdomar. Oftast orsakas feber av en virussjukdom, men även bakterier och andra sjukdomsalstrare kan orsaka feber. Om det förutom feber förekommer oroväckande symtom såsom andningssvårigheter, blodutgjutningar eller nackstyvhet, bör barnet omedelbart tas till läkare för undersökning.

Ett febrigt barns rum ska vara svalt

 

Det är lättare för barnet att vistas i och sova i ett svalt rum. Hög temperatur i omgivningen höjer febern. Ta bort överflödiga täcken och kläder! Kyla och drag orsakar aldrig snuva, hosta eller feber i sig, utan det krävs alltid en virus- eller bakteriesmitta.

Behandling med febernedsättande läkemedel

 

Vid mycket hög feber, dvs. över 39 grader, bör man sänka febern dels genom att göra omgivningen svalare, dels med läkemedel. Vid hög feber är barnets vätskebehov mycket större än vid låg feber. Vissa barn har benägenhet att få kramper vid hög feber. Dessa kan undvikas genom att hindra att febern stiger för högt. Febern kan sänkas med febernedsättande läkemedel, t.ex. med paracetamol 10–15 mg/kilo kroppsvikt 3–4 gånger per dygn (Panadol och Para-Suppo). Andra febernedsättande läkemedel är Burana, Brufen och Naprosyn. Följ doseringsanvisningarna.  

Mat och dryck

 

Tvinga inte ett febrigt barn att äta, eftersom mat ofta inte smakar för ett febrigt barn. Däremot är det viktigt att se till att barnet dricker tillräckligt. Drycken kan vara lagom sötad för att barnet ska få i sig kalorier. Aptiten återkommer av sig själv när barnet återhämtar sig från febersjukdomen.  

Att mäta feber

 

Det tillförlitligaste resultatet får man när barnet vaknar eller sover. Rastlöshet och pysslande höjer lätt temperaturen till över 38 grader, särskilt hos ett litet barn och till och med när det är friskt.

Antibiotikamedicinering

 

Om läkaren har ordinerat en antibiotikakur för barnet, är den avsedd för behandling av en bakteriesjukdom. Antibiotika är inte ett febernedsättande läkemedel och har ingen effekt på virussjukdomar. Antibiotika ska tas regelbundet tills kuren är slut, även om symtomen går över redan efter några dagar. Under en antibiotikakur sjunker inte febern genast, utan vanligen först inom 2–3 dygn. Vid behov ska man förutom antibiotika använda febernedsättande läkemedel.

Mer information: