Diarré

​Diarrésjukdomar hos barn orsakas ofta av ett virus. Diarré förknippas också ofta med kräkningar och feber.

Den värsta komplikationen av diarré är uttorkning, och behandlingen inriktas i första hand på förebyggande av uttorkning och behandling av en redan utvecklad uttorkning.

Efter att en diarré har börjat ska barnet ges rikligt med vätska. Svaga safter, mjölkprodukter, vällingar och krämer rekommenderas. Om barnet ännu ammas, bör man erbjuda bröstmjölk oftare än vanligt. Mycket sockerhaltiga safter och läskedrycker rekommenderas inte, eftersom de kan förvärra diarrén. Det finns olika slags diarrédrycker som är avsedda att förebygga uttorkning. På apoteket fås Osmosal Novum och Floridral, som blandas i vatten. I matbutikerna kan man köpa en ersättningsdryck vid namn Dicodral, som förtärs som sådan. Om du ger diarrédryck, erbjud också ibland bara vatten till barnet.

Matningen ska inte avbrytas, utan barnet ska erbjudas lättsmält, mjuk och energirik mat till och med ännu oftare. Mjölksyrabakterier (kan köpas på apoteket) och surmjölksprodukter (särskilt produkter som innehåller Lactobacillus GG) rekommenderas, eftersom de har påvisats förkorta diarréer. Floridral innehåller mjölksyrabakterier, så med den behöver man inte separat ta mjölksyrabakterier.

Om barnet är uttorkat (symtom bl.a. rastlöshet, onormal trötthet, törst, torra läppar och torr tunga, insjukna ögon, inga tårar när barnet gråter, viktminskning), ska barnet tas till läkare för planering av behandling av uttorkning. Vätskeförlusten ersätts med Osmosal Novum/Floridral/Dicodral-diarrédryck under 6–8 timmar. Under denna tid ges inte barnet någon mat, utan tonvikten ligger på intag av diarrédryck. Amningen fortsätter dock utan avbrott.

Diarrédrycken ska blandas enligt anvisningen, och inga andra vätskor får tillsättas för att förbättra smaken (då försvagas dryckens förmåga att återställa vätskebalansen). Drycken smakar oftast bäst kylskåpskall. Drycken kan erbjudas ur mugg eller nappflaska, ofta måste föräldrarna beslutsamt ge den med sked eller spruta. Drycken ska ges långsamt i små doser (några klunkar eller skedar med några minuters mellanrum) för att undvika kräkningar. Om barnet kräks, ska man vänta i fem minuter och sedan fortsätta att ge drycken litet långsammare.

När uttorkningen har behandlats, fortsätter den normala matningen tätt och i små portioner. Cirka 80 procent av matens energi hinner absorberas även under diarré, så det lönar sig alltså att erbjuda mat trots att det känns som att maten ökar avföringsfrekvensen. Mjuka, lättsmälta och näringsrika maträtter rekommenderas (t.ex. banan-, grönsaks- och fruktpuréer, soppor, vällingar, glass, surmjölksprodukter).

Diarrén fortsätter ofta trots att uttorkningen har behandlats. För att förebygga ny uttorkning ska man fortsätta att ge rikligt med vätska och diarrédryck enligt anvisningen ovan ( ½ dl/1 diarréavföring för barn under 2 år och 1 dl/diarréavföring för barn över 2 år).

Diarréläkemedel avsedda för vuxna (t.ex. Imodium, Lopex, Tannopon) ska inte ges till barn!

Om barnet har feber bör man ge febernedsättande läkemedel enligt anvisning. När febern sjunker blir barnet ofta piggare, och då lyckas vätskebehandlingen bättre.

Om du inte får barnet att dricka vätska och tecknen på uttorkning förvärras trots behandling, barnets allmäntillstånd försvagas eller mängden avföring och kräkningar ökar väsentligt, kontakta läkaren på nytt.