Inflammation i luftvägarna (bronkiolit)

​Inflammation i luftvägarna är ofta en virussjukdom orsakad av RS-virus. Av alla barn under två år insjuknar 95 procent i RS-virusinfektion. Av dessa får cirka 30 procent lungsymtom i samband med sin sjukdom. I de små lungblåsorna (alveolerna) i barnets lungor samlas segt slem som barnet inte kan hosta bort. RS-viruset sprids lätt, men spridningen kan hejdas med god handhygien.

Symtom

  • hosta
  • slemmighet
  • snabb puls
  • snabb och ytlig andning
  • trötthet
  • barnet orkar inte äta
  • barnet kan kippa efter andan
  • hudens färg kan vara gråaktig

 

När bör man uppsöka läkare?

 

Barn som insjuknar i sjukdomen är vanligen så små att de inte kan berätta att de mår dåligt. Alltid när man misstänker andningssvårighet ska barnet tas till läkare, där situationen kan underlättas med inhalationsånga, extra syre och genom att suga slem ur luftvägarna. Från slemsugen får man också ett prov som laboratoriet kan undersöka för att se om sjukdomen är orsakad av RS-virus. Vid behov tas barnet in på sjukhusets avdelning för täta behandlingar med inhalationsånga.