Bett och stick

Fästingar 

 

Fästingar förekommer i Finland särskilt på Åland och i skärgården, i Södra Finland och i inlandet ända upp till Mellersta Finland. Fästingen lever i gräs och buskage, och en del bär på Borrelia-bakterien, som orsakar Lyme-sjukdom hos människan.

Behandling

När man hittar en fästing på barnets hud ska den avlägsnas försiktigt genom att vrida den, gärna med en fästingpincett. Ju snabbare fästingen avlägsnas, desto mer sannolikt är det att den inte har hunnit överföra Borrelia-bakterien. Försök inte, såsom tidigare, avlägsna fästingen med smör, eftersom det kan leda till att fästingen kräks, vilket ökar smittrisken. När fästingen har avlägsnats behövs inga fortsatta åtgärder.

Uppföljning

Bettområdet ska följas upp under flera veckor. Om barnet inom ett par veckor får symtom som liknar förkylning (feber, huvudvärk, muskel- och ledsmärta) och det uppstår ett rött, ringformat utslag på området, bör barnet tas till läkare. Borreliasmitta kan behandlas med antibiotika.

Det är bra att göra "fästingkontroller" på barnet på kvällarna, då man kontrollerar att barnet inte har fästingar eller bettmärken på huden eller i hårbotten. Kläderna ska skakas och kontrolleras så att inte objudna gäster blir kvar i väntan på nästa morgon. Det lönar sig att klä barnen i ljusa färger så att det är lättare att upptäcka fästingarna. Mer information: www.punkki.net (på finska)

Djur- och människobett

 

Ett djur- eller människobett ska rengöras noga och desinficeras på grund av de bakterier som lever i munnen. Katt- och människobett är mer känsliga för infektioner än hundbett, och därför bör katt- och människobett som tydligt går igenom huden visas upp för läkare, som bedömer behovet av antibiotika. Om barnet har fått normala vaccinationer på rådgivningen eller i skolan behövs ingen boosterdos mot stelkramp.

Behandling

Ett trasigt eller djupt sår eller ett sår i ansiktet bör visas upp för läkare. Kanterna på såret rengörs och såret stängs tillsluts vid behov. Små och ytliga sår stängs tillsluts vanligtvis inte på grund av infektionsrisken, utan de kan behandlas hemma genom att duscha såret morgon och kväll i cirka 5–10 minuter med kranvatten och byta till rena förband på såret. Använd inte plåster, eftersom såret lätt varar sig under ett tätt plåster.

Uppföljning

Såret bör observeras hemma: om såret utsöndrar varigt sekret, huden kring såret är röd och het, barnet får feber eller såret börjar värka på nytt, bör man uppsöka läkare. Såret är sannolikt infekterat och kräver antibiotikamedicinering.

Ormbett

 

Ett huggormsbett kan vara livsvfarligt för ett barn. Om en huggorm biter ett barn eller om man misstänker bett, ska barnet omedelbart tas till sjukhus. Ett tecken på huggormsbett är vanligen två bettmärken på cirka en centimeters avstånd från varandra. Man ska låta bettstället vila.

 

Geting- eller bistick

 

Geting- eller bistick ger kraftig smärta på stickstället och svullnad i området. Nässelutslag kan uppstå på huden. Hos vissa kan det förutom lokala symtom också förekomma andra allmänna symtom såsom slemhinnesvullnad.

Första hjälpen

  • gadden, som innehåller insektsgift, ska avlägsnas från huden om den är synlig
  • lägg en kylpåse på stickstället
  • ge hydrokortisontabletter enligt bipacksedeln i förpackningen
  • kortisonsalva lindrar klådan och svullnaden på stickstället
  • om du har antihistamintabletter (Zyrtec, Kestine, Clarityn eller motsvarande) hemma, ge barnet en tablett

Om sticket finns på halsen eller i ansiktet eller om barnet har svullnad på något annat ställe än på stickstället, har andnöd eller svimmade efter sticket, bör man genast uppsöka läkare.