Andnöd

​Barnets ut- eller inandning kan försvåras av många olika anledningar. Den vanligaste orsaken är astma, bronkit som försvårar andningen (obstruktiv bronkit), inflammation i luftvägarna (bronkiolit) eller ett främmande föremål. Ofta orsakar också hög feber en snabb och ytlig andning hos barnet. Febernedsättande/smärtstillande läkemedel underlättar ofta situationen.

Hur bedömer jag om barnet har andnöd?

 

Följ barnets allmäntillstånd

  • orkar barnet leka
  • är barnet trött
  • är huden normalfärgad eller är den blek eller gråaktig
  • orkar barnet prata

 

Om det verkar besvärligt att andas

  • om andningen är snabb och ytlig
  • pipande, väsande
  • om barnet anstränger sig för att andas
  • om barnet använder hjälpmuskler vid andning, om det bildas en grop (musklerna mellan revbenen, näsvingeandning)

När bör man uppsöka läkare?

 

Om barnet har andnöd bör man genast uppsöka läkare. Hos läkaren underlättar man andningen med en inhalator och ger vid behov extra syre samt undersöker man om barnet har en infektion som kräver antibiotikamedicinering.

Se också: