Socialt arbete

När ens barn blir sjukt, eller drabbas av olycksfall, påverkas hela familjens livssituation. Du kan vända dig till en socialarbetare för att få stöd och hjälp, och för att klara av de påfrestningar som uppstår. Vår målsättning är att hela familjen ska må så bra som möjligt under barnets sjukdoms och behandlingstid.

Socialarbetarna ger information och vägledning i sociala frågor, och informerar också om samhällets övriga resurser. Det kan till exempel gälla ekonomi, möjligheten att vara hemma med sitt barn, och frågor som rör skola, barnomsorg eller handikappservice.

Syftet med verksamheten är att underlätta vardagslivets svårigheter för familjer med barn som har en kronisk sjukdom.

Ni kan kontakta er socialarbetare via avdelningen eller polikliniken.

Ledande socialarbetare Leena Männistö tfn 050 427 0107
Heli Rusama, ansvarig socialarbetare inom somatik, tfn 050 427 0117
Nina Silvennoinen, ansvarig socialarbetare inom barnpsykiatri, tfn 040 670 8169