Barnsjukdomar

Specialiteten barnsjukdomar omfattar behandling av infektionssjukdomar, organtransplantationer, njursjukdomar, hjärtsjukdomar och blod- och cancersjukdomar hos barn, samt vård av nyfödda. Stora patientgrupper är också barn som lider av allergi, astma och diabetes.

Inom HNS finns det enheter för barnsjukdomar inom alla sjukvårdsområden. Vården av de svårast sjuka barnen har koncentrerats till Nya barnsjukhuset. Denna omfattar bl.a. vård av hjärt-, organtransplantations- och cancerpatienter.

Även om man vid enheterna för barnsjukdomar vårdar 0–15-åriga barn, är andelen barn under 2 år vid avdelningsvård betydande, medan åldersfördelningen inom poliklinisk vård är jämnare.
Vasen palsta
Oikea palsta