Hjärtsjukdomar hos barn

I Finland föds årligen cirka 550 barn med ett strukturellt hjärtfel. Om hjärtats utveckling under fostertiden av någon anledning störs, kan hjärtats struktur bli felaktig. Det finns många slags medfödda hjärtfel: hjärtat kan ha extra hål, det kan bildas förträngningar eller det kan uppstå komplexa strukturella fel i hjärtat. Vid komplexa fel kan barnet sakna till exempel den ena hjärtkammaren eller hela hjärtklaffen.

Förutom medfödda hjärtfel kan barnets eller den ungas hjärta bli skadat till exempel till följd av en hjärtmuskelinflammation.

I Finland har undersökningen och behandlingen av de svåraste hjärtfelen koncentrerats till Nya barnsjukhuset. Hjärtfel hos barn korrigeras både genom kateterisering och operation.

Patientorganisation:

Sydänlapset ja aikuiset ry (på finska)