Hjärtkirurgi på barn

I Finland har den öppna hjärtkirurgin på barn koncentrerats till Helsingfors, Nya barnsjukhuset, där cirka 330 hjärtoperationer, varav 240 är öppna hjärtoperationer, görs årligen. Av hjärtoperationerna på barn görs cirka två tredjedelar på barn under ett år. Av dessa är cirka hälften under en månad gamla.

I dag omfattas i praktiken alla hjärtfel hos barn av kirurgisk behandling. I Finland föds årligen endast 1–2 barn som har så svåra strukturella brister att de inte har nytta av hjärtoperation.

Dödligheten i öppna hjärtoperationer på barn i Finland har under de senaste tre åren varit i genomsnitt 1,8 procent. I internationell jämförelse är resultatet av toppklass: till exempel i Europa var operationsdödligheten under motsvarande tid 3,7 procent. Hjärtoperationerna är krävande eftersom barnets hjärta är lika stort som barnets egen näve.

De mest krävande hjärtoperationerna är bl.a. Double Switch-operationerna som görs på barn som har ett medfött tillstånd där hjärtats kammare och de stora kärlen har bytt plats. Då måste blodcirkulationen ”bytas” tillbaka två gånger, först på kammarnivå och sedan på artärnivå. Andra mycket svåra operationer är operationer av vissa lungartärsdefekter och operationer av komplexa enkammarhjärtan. Det vanligaste enkammarhjärtat är hypoplastiskt vänsterhjärta (HLHS). Den systematiska HLHS-kirurgin inleddes i vårt land 1995 dvs. de äldsta patienterna är nu nästan vuxna. Antalet HLHS-operationer som görs i olika skeden är årligen cirka 20.

Hjärtoperationer på barn görs i samarbete mellan flera enheter.
 

 Vårdställe