Hjärtkateterisering på barn

Vid kateteringseringslaboratoriet görs diagnostiska blodcirkulationsundersökningar och undersökningar med kontrastmedel, undersökningar och behandlingar av rytmstörningar samt inoperationer av pacemakrar. I och med utvecklingen av andra undersökningsmetoder såsom ultraljudsundersökning, datortomografiundersökning och magnetundersökning har antalet diagnostiska kateteriseringar minskat. Däremot har antalet ingreppskateteriseringar och kateterbehandlingar av rytmstörningar hos barn ökat betydligt under de senaste 10–15 åren i och med att teknikerna och instrumenten har utvecklats. Hjärtkateteriseringar på barn har från hela landet koncentrerats till Nya barnsjukhuset där cirka 480 kateteriseringar utförs årligen.

En del av de strukturella hjärtfelen hos barn kan behandlas med kateterteknik utan operation. Vid ingreppskateteriseringar kan bl.a. förbiledningsförbindelser såsom hål i förmaksskiljeväggen, öppetstående ductus arteriosus eller andra avvikande venförbindelser stängas. Stänganordningen träs på plats genom en kateter som förts in längs kärlet i ljumskvecket. Förträngda klaffar eller blodkärl kan utvidgas med hjälp av ballongkatetrar. Ballongkatetrarna är i dag så små att till och med nyfödda som väger 1,5 kg omfattas av denna behandling. Ibland kan ett metallnätrör dvs. en stent sättas in i förträngningsstället med hjälp av ballongkatetern, som öppnar förträngningen och hindrar att venen förträngs på nytt.

Genom kateterteknik kan också snabba rytmstörningar undersökas och behandlas. Mekanismen bakom rytmstörningen utreds genom en elektrofysiologisk kartläggning, varefter strukturen som upprätthåller rytmstörningen kan förstöras antingen genom uppvärmning eller frysning med hjälp av en kateter. Behandlingarna med pacemaker har under de senaste åren utvecklats betydligt. Med pacemaker vårdas patienter med för långsam puls, och med rytmstörningspacemaker patienter med snabba rytmstörningar som är livshotande och med hjärtsviktspacemaker patienter med störning i hjärtats sammandragning och hjärtsvikt. Dessa apparater inopereras oftast vid kateteriseringslaboratoriet genom att föra in pacemakerledningarna längs venerna i hjärtat.

Vid kateteriseringar är mängden komplikationer mindre och barnen återhämtar sig från ingreppet snabbare än från motsvarande hjärtoperationer. Vanligen kommer barnen till sjukhuset dagen före ingreppet och utskrivs följande dag. De kan återgå till sina normala aktiviteter omedelbart. 

 

 Vårdställe