Fysioterapi vid barnsjukdomar

​Vid enheterna för barnsjukdomar arbetar fysioterapeuterna på olika polikliniker och avdelningar, där de bedömer rörelse- och funktionsförmågan hos barn i olika åldrar och inverkan av en skada eller sjukdom på dessa. Bl.a. barn med barnreuma, skelett- eller andningssjukdomar har nytta av fysioterapi.

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering och målsättningen är att stödja barnet eller den unga att uppnå bästa möjliga rörelse- och funktionsförmåga antingen självständigt eller med stöd av hjälpmedel.

Tyngdpunkten i fysioterapin ligger på bedömning av rörelse-, funktions- och den fysiska prestationsförmågan samt på stöd för utveckling av dessa. Utgående från bedömningen utarbetas individuella fysioterapeutiska mål tillsammans med barnet/den unga och hans eller hennes familj samt ordnas nödvändig rehabilitering eller hjälpmedel. Fysioterapin genomförs på vårdavdelningarna, i samband med polikliniska besök, som rehabilitering i barnets/ den ungas egen livsmiljö eller på fysioterapeutens mottagning inom öppenvården.

Målet med fysioterapin är att bättra eller upprätthålla barnets eller den ungas funktions- och rörelseförmåga samt att se till att de färdigheter som tränas med hjälp av fysioterapin tillämpas i det vardagliga livet genom att uppmuntra och styra barnet/den unga till självständig träning och genom att samarbeta med familjen och det sociala nätverket.