Diabetes hos barn

​I dag insjuknar fem gånger fler barn och ungdomar i diabetes än för femtio år sedan. Samtidigt har också den genomsnittliga åldern då man insjuknar sjunkit. Inom HNS-området insjuknar årligen cirka 150 barn och ungdomar under 16 år i typ 1-diabetes och några ungdomar i typ 2-diabetes.

Behandlingen av diabetes inleds redan på sjukhusjouren och fortsätter på barnavdelningen under knappt en vecka. Därefter sker behandlingen vid polikliniken. Efter den första fasen behöver barn med diabetes avdelningsvård bl.a. i samband med insättande av insulinpump samt vid problem med blodsockerkontrollen vid diabetes eller vid magsjukdomar hos småbarn.

Diabetikerna träffar diabetesläkare och -skötare i genomsnitt med tre månaders mellanrum, och vid behov går de på mellanbesök hos diabetesskötaren. När barnet insjuknar eller behandlingsformen ändras går diabetesskötarna igenom de viktigaste frågorna kring behandlingen av barnets diabetes inklusive blodsockermätningar, användning av insulinpump och injektion av insulin med daghemmets och skolans personal.

Behandlingen av diabetes hos barn och ungdomar inleds huvudsakligen med multiinjektionsbehandling, och därefter övergår många patienter till behandling med insulinpump. Med insulinpumpen kommer en s.k. dosguide som föreslår en lämplig måltidsinsulindos utifrån patientens aktuella blodsockernivå och mängden kolhydrater i måltiden. Med hjälp av en s.k. kontinuerlig vävnadssockermätning, där man via en intravenös kanyl kan mäta vävnadssockernivån, som avspeglar blodsockernivån i realtid, uppnås en bättre blodsockerkontroll. Patienten/föräldrarna avläser blodsockernivån på en liten monitor och kan på så sätt snabbare korrigera höga blodsockernivåer. En hörnsten i behandlingen är att patienten accepterar sin sjukdom.

Mer information: Diabetesförbundet i Finland