Forskning ger information om uppkomsten av diabetes

Finland har den högsta förekomsten av typ 1-diabetes i världen. Vid HUCS och Helsingfors universitet bedrivs betydande forskning kring anlagsfaktorerna för typ 1-diabetes samt kring de faktorer som påverkar att sjukdomsprocessen startar. I de pågående forskningsprojekten testas den s.k. hygienhypotesen samt utvecklas metoder med vilka man ska kunna förutse när sjukdomsprocessen för diabetes startar och hur den kunde förhindras helt.

Mer information: