Stamcellstransplantationer

​Stamcellstransplantationerna är ett av tyngdpunktsområdena för verksamheten vid Vårdavdelning Miraklet. Antalet stamcellstransplantationer är årligen cirka 30. Stamcellstransplantationerna indelas i allogena och autologa stamcellstransplantationer.

Vid allogen transplantation är stamcellsdonatorn antingen ett syskon, en registerdonator eller en av föräldrarna. För över 90 % av patienterna hittas en lämplig stamcellsdonator. Allogen stamcellstransplantation används för vård av patienter med elakartade blodsjukdomar. Före stamcellstransplantation försöker man behandla cancern mycket effektivt med cytostatika och strålbehandling av hela kroppen.

Autolog stamcellstransplantation används för vård av patienter med elakartade fasta tumörer. Där används stamceller som samlats från patientens egen blodcirkulation eller benmärg. Stamceller samlas i början av vården från patienten och förvaras djupfrysta. De ges tillbaka till patienten efter en cytostatikabehandling med hög dos som stödbehandling för att starta benmärgens funktion på nytt.

Stamcellstransplantationen med därtill hörande behandlingar belastar kroppen betydligt och nedsätter motståndskraften för en lång tid. Stamcellstransplantationspatienten är skyddsisolerad vid avdelningen i 4–6 veckor. Den totala vårdtiden vid avdelningen är 1–3 månader. Återhämtningen sker så småningom. På riksnivå har största delen av de allogena stamcellstransplantationerna för barn och ungdomar koncentrerats till Nya barnsjukhuset.