Cancer hos barn

I Finland insjuknar årligen 130–150 barn och ungdomar i cancer, av vilka cirka en tredjedel vårdas vid Nya barnsjukhuset. Den vanligaste cancern hos barn är akut lymfoblastleukemi (ALL). Behandlingen av cancern tar 2–2,5 år och till Nya barnsjukhuset kommer i genomsnitt 15 nya nya ALL-patienter per år. Den näst vanligaste cancerformen hos barn är elakartad hjärntumör. Andra tumörer som förekommer hos barn är bl.a. neuroblastom, nefroblastom hos barn, dvs. Wilms tumör och osteosarkom dvs. bencancer.

Behandlingsformer vid cancer är cytostatikabehandling, kirurgisk behandling och strålbehandling i olika kombinationer samt stamcellstransplantationer. Viktigt vid cancerbehandling är också förebyggande av illamående, smärtbehandling, behandling av undernäring, vård efter operation samt förebyggande och behandling av infektioner. Medicinsk behandling räcker inte ensam, utan som stöd för denna behövs högklassigt vårdarbete och omsorg. Behandlingsresultaten vid cancer hos barn och ungdomar i Finland är på hög nivå internationellt sett, cirka 80 % av patienterna tillfrisknar.

Barn och ungdomar med cancer vårdas heltäckande och patientens hela familj omfattas av vården. Informationen om att barnet eller den unga har insjuknat i cancer rör hela familjen och vänder familjens vardag upp och ned. Ofta tillbringar föräldrarna mycket tid på sjukhuset med sitt barn och familjen deltar i vården. Personalen hjälper familjerna att anpassa sig till situationen och stödjer familjerna på många olika sätt.

Länkar till organisationer:

 

 Vårdställe