Psykiatriska mottagningar för småbarn i Alberga

​Besöksadress
Befästningsvägen 7, 5. vån, Esbo

Postadress
PB 827, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Tfn: 050 427 0521
Fax: 09 471 85914

Öppethållningstider: vardagar kl. 8.00–16.00

Den psykiatriska mottagningen för småbarn betjänar barn mellan 0 och 6 år och deras familjer i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla.

På enheten genomförs omfattande barnpsykiatriska undersökningar. Vårdformerna omfattar interaktiv vård, ergoterapi och vård i olika former för familjer, individer och i grupp.

Man söker sig till vård med läkarremiss.

 

 Karta och trafikförbindelser

 
:


. .