Stressymtom och posttraumatiskt stressyndrom

 

Sammanfattning

 • Plötsliga traumatiska situationer ger upphov till psykiska stressymtom i det närmaste hos oss alla, även barn och ungdomar.
 • Symtom som orsakas av akut stress går oftast över inom några timmar eller dagar, och i sin helhet varar de i allmänhet inte mer än en månad efter den traumatiska händelsen.
 • Om stressymtomen inte lindras efter cirka en månad, kan man ibland tala om ett posttraumatiskt stressyndrom.
 • Symtom på posttraumatiskt stressyndrom:
  Upprepning av upplevelsen i form av ångestfyllda tankar, visioner eller observationer.
  Något som påminner om händelsen, gärningsmannen eller till exempel händelseplatsen kan utlösa negativa känslor eller ångestfyllda tankar
  Drömmar och mardrömmar som anknyter till händelsen
  Undvikande av omständigheter, händelser eller tankar som påminner om traumat
  Förhöjd vakenhet: svårigheter att få sömn och koncentrationssvårigheter samt alerthet
  Irritation och vredesutbrott​
  
Som begrepp omfattar sexuellt utnyttjande av barn en mycket bred skala av olika sexuella handlingar som riktas mot barn eller till exempel indirekt utnyttjande av barn för sexuella syften. Händelserna varierar i antal, och gärningarna kan vara mycket olika till sin karaktär. Plötsliga traumatiska situationer ger naturligtvis upphov till psykiska stressymtom i det närmaste hos oss alla, även barn och ungdomar. Symtom som orsakas av akut stress går oftast över inom några timmar eller dagar, och i sin helhet varar de i allmänhet inte mer än en månad efter den traumatiska händelsen. Om symtomen varar längre, kan man ibland tala om posttraumatiskt stressyndrom. Symtomen på posttraumatiskt stressyndrom kan börja inom några dagar efter händelsen, i allmänhet börjar de inom tre månader. Ibland kan man tala om en så kallad fördröjd form då det tar längre tid för syndromet att bryta ut.

Ett exempel på ett kraftigt stressyndrom är att erfarenheten upprepas i form av ångestfyllda tankar, visioner eller observationer. Dessutom kan något som påminner om händelsen, gärningsmannen eller till exempel händelseplatsen utlösa negativa känslor eller ångestfyllda tankar. Även i sin lek kan barnet ge uttryck för teman som anknyter till traumat, men det finns skäl att vara försiktig med att tolka lekarna. Också drömmar och mardrömmar som anknyter till händelsen är vanliga. Det faller sig också naturligt att försöka undvika situationer, händelser eller tankar som påminner om traumat. I det långa loppet är detta dock inte en bra metod, eftersom det på många sätt kan börja begränsa livet.

Barnets symtom kan även omfatta ökad alerthet som kan innefatta svårigheter att få sömn, irritation och vredesutbrott samt koncentrationssvårigheter, överdriven alerthet eller rädsla. Barnet eller den unga kan även uppleva otrygghet och känna fruktan till exempel för ställen som påminner om stället där utnyttjandet ägde rum.

Samtliga ovan nämnda reaktioner är förståeliga reaktioner på en upplevd negativ eller förvirrande händelse. De aktuella symtomen, tankarna och känslorna kan påverkas, det går att komma över dem helt och hållet eller lära sig att kontrollera dem.
lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg