Information

Under rubrikerna nedan hittar du information om barns sexualitet och sexuellt utnyttjande av barn.


Delen Vanliga frågor innehåller svar på de vanligaste missuppfattningarna och frågorna om sexuellt utnyttjande.

lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg