Läkarundersökning i samband med misstanke om sexuellt utnyttjande

​Som en del av förundersökningen genomför läkaren på begäran av polisen och efter behov undersökningar för att konstatera eventuella fysiska skador. Vid misstankar om att ett barn blivit sexuellt utnyttjat genomförs dessa undersökningar inom den specialiserade sjukvården. Polisen och hälsovårdsmyndigheterna bedömer i hur brådskande ordning en läkarundersökning ska genomföras. Man strävar efter att alltid genomföra undersökningarna under tjänstetid, om det är möjligt. En undersökning utanför tjänstetid behövs när skadorna akut kräver en läkarbedömning eller behandling, till exempel om det är fråga om en våldtäkt eller om det är troligt att gärningsmannens DNA kan hittas på offret. I dessa situationer ska barnet/den unga inte tvätta sig före undersökningen och ta med sig kläderna som bars vid händelsen i en papperspåse. I fråga om små barn är dessa situationer sällsynta.

Förundersökningen börjar i allmänhet med en normal läkarundersökning där man bland annat lyssnar på hjärtat och lungorna, känner på magen och undersöker munnen. Barnet/den unga personen undersöks "från topp till tå" så att inget viktigt förbises. En undersökning av ett litet barns könsorgan skiljer sig från en gynekologisk undersökning av en ung person såtillvida att en yttre undersökning vanligtvis är tillräcklig. En inre gynekologisk undersökning av små barn behövs sällan. Vid undersökningen försöker man få barnet att känna sig så tryggt och lugnt som möjligt. Barnet tvingas inte till undersökning.

Det är viktigt att eventuella skador undersöks och antecknas noggrant. I samband med undersökningen kan bilder tas, ibland även blodprover, urinprov och andra nödvändiga prover. Läkaren skriver ett utlåtande om undersökningen till polisen.
lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg