Hjälp

Under rubrikerna nedan får du information om vad du ska göra, om du misstänker att ett barn eller en ung person utsatts för sexuellt utnyttjande samt information om olika myndigheters åtgärder i straffprocessen.
lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg