Barn, sexualitet och sexuellt utnyttjande

Sexualitet och sexuellt utnyttjande bland barn och ungdomar är frågor som väcker starka känslor. Det kan vara svårt att tackla dem eller att finna objektiv information om dessa. På denna webbplats har vi samlat lättfattlig information om den sexuella utvecklingen och sexuellt utnyttjande som grundar sig på vetenskaplig forskning samt erfarenheter bland yrkespersoner.

Rättspsykologiska kunskapscentrumet för barn och unga vid HNS svarar för sammanställningen och upprätthållandet av webbplatsen.

Ryhmä 1
Ryhmä 2