Rättspsykologiska enheten för barn och unga

Besöksadress
Tallbergsgatan 2 A, Helsingfors

Postadress
PB 354, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansliet: 09 471 80850

Den rättspsykologiska enheten för barn och unga utför utredningar gällande misstankar om sexuellt utnyttjande och/eller misshandel av barn och unga på begäran om handräckning av polis eller åklagare. 

Enheten ger myndigheter konsultation och utbildning i bedömningar och undersökningar gällande misstankar om misshandel och sexuellt utnyttjande av barn samt konsekvenserna av  traumatiska erfarenheter för barn.

 

 Karta och trafikförbindelser

 
:


. .
 
lapset_sek_hyvkaytto_tekstibanneri_160x100_RU.jpg