Barnpsykiatriska mottagningar i Sörnäs

Besöksadress
Sörnäsgatan 2, 3 vån, Helsingfors

Postadress
PB 605, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansliet: 050 428 6705
Fax: 09 876 3586
 
Öppethållningstider: må-fr kl. 8-15
 
Tjänsterna i Barnpsykiatriska mottagningar i Sörnäs är avsedda för barn mellan 5 och 12 år.

Enheten tillhandahåller tjänster, undersökningar och vård inom barnpsykiatrisk specialsjukvård i samarbete med barnet och familjen. Vid behov samarbetar man också med bl.a. daghemmet, skolan och aktörer inom barnskyddet.

Man söker sig till vård med läkarremiss.
 

 Karta och trafikförbindelser

 
:


. .