Barnpsykiatriska mottagningar i Malm

Besöksadress
Malms handelsväg 18, Helsingfors

Postadress
PB 353, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansliet: 050 428 6696
Fax: 09 224 4264
 
Öppethållningstider: må-fr kl. 8-16

 

Tjänsterna i Barnpsykiatriska polikliniken i Malm är avsedda för barn mellan 5 och 12 år och deras föräldrar i norra Helsingfors.

Polikliniken tillhandahåller tjänster, undersökningar och vård inom barnpsykiatrisk specialsjukvård i samarbete med barnet och familjen. Vid behov samarbetar man också med bl.a. daghemmet, skolan och aktörer inom barnskyddet.

Man söker sig till vård med läkarremiss.

 

 Karta och trafikförbindelser

 
:


. .