Barnpsykiatriska mottagningar i Alberga

Besöksadress
Befästningsvägen 7, 2. vån, Esbo

Postadress
PB 827, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansliet: 09 471 81470
Fax: 09 471 81490

Öppethållningstider: må-fr kl. 8-16

Tjänsterna i barnpsykiatriska mottagningar i Alberga är avsedda för barn mellan 5 och 12 år och deras familjer i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. 

Mottagningar tillhandahåller tjänster, undersökningar och vård inom barnpsykiatrisk specialsjukvård i samarbete med barnet och familjen. Vid behov samarbetar man också med bl.a. daghemmet, skolan och aktörer inom barnskyddet.

Man söker sig till vård med läkarremiss. 

 

 Karta och trafikförbindelser

 
:


. .