Neuropsykiatrisk enhet för barn

Besöksadress
Bangårdsvägen 11, Helsingfors

Postadress
PL 355, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Kansliet 050 448 1233 och 050 438 3347
Fax: 09 471 86845

Patienterna hänvisas till neuropsykiatriska enheten från HNS barnpsykiatriska och -neurologiska enheter. Vid enheten görs neuropsykiatrisk diagnostik på krävande nivå och ges rehabilitering som riktar sig mot neuropsykiatriska problem. Dessutom konsulterar enheten ovannämnda enheter i frågor om neuropsykiatri.

Vid enheten vårdas barn under 13 år och deras familjer. Enheten består av en barnpsykiatrisk och barnneurologisk arbetsgrupp och vården kan förverkligas som poliklinik besök, som hem-/daghemsbesök och/eller som dagpatient.

 

 Karta och trafikförbindelser

 
:


. .
 
 

 Läs mer