Talterapi inom barnneurologin

​Talterapi är medicinsk rehabilitering som ges i syfte att förebygga, lindra och avlägsna störningar i kommunikationen och anknytande problem med kontakt, interaktion, utveckling och inlärning. Störningar kan förekomma i anslutning till språk, tal, röst, ätande, sväljande, hörsel, läsning och skrivande. Talterapi har som mål att barnet eller den unga uppnår en så bra funktions- och kommunikationsförmåga i vardagslivet som möjligt. Med hjälp av den kan man påverka både den rehabiliterade och hans eller hennes närmiljö.

Talterapeuterna inom den specialiserade sjukvården är medlemmar i multiprofessionella arbetsgrupper. Deras arbete inriktas på undersökning av färdigheter med anknytning till tal, språk och ätande samt på bedömning av rehabiliteringsbehovet, -metoderna och -målen. Talterapeuterna är dessutom experter på kommunikationsmöjligheter och hjälpmedel som stöder eller ersätter talet. Talterapeuterna handleder barnets familj och personer i barnets närmaste miljö i frågor som gäller kommunikation och ätande. Terapeuterna samarbetar också med den rehabiliterande personalen inom öppenvården. Deras uppgifter omfattar även undervisning och utveckling. En talterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person med högre högskoleexamen inom hälso- och sjukvården.

Kontaktinformation:
Ledande talterapeut Leena Vikkula tfn 050 4271968, förnamn.efternamn@hus.fi