Barnneurologi

​På de barnneurologiska poliklinikerna, dagcentralerna och avdelningarna undersöks, vårdas och rehabiliteras barn som har eller misstänks ha neurologiska sjukdomar eller skador. De största enskilda sjukdomsgrupperna är tillstånd som förknippas med anfall (t.ex. epilepsi) samt rörelsehinder, utvecklingsskador och ärftliga neurologiska sjukdomar.

HNS har barnneurologisk poliklinikverksamhet för "lokal" specialiserad sjukvård i Nya barnsjukhuset samt vid Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhus. Mer specialiserade och delvis riksomfattande skyldigheter sköts av de övriga mottagningarna vid Nya barnsjukhuset. Alla barnneurologiska avdelningar finns på Nya barnsjukhuset, dit man också har centraliserat en betydande del av vården och den kirurgiska behandlingen av svår epilepsi hos barn. 

Utöver den polikliniska vården och avdelningsvården bedriver HNS också omfattande barnneurologisk dagcenterverksamhet. Barnet besöker dagcentret med sina föräldrar på dagtid under en undersöknings- eller behandlingsperiod.  Ett typiskt drag för den barnneurologiska verksamheten är de multiprofessionella teamen, som utöver av läkaren och vårdaren också omfattar en fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut och neuropsykolog.

Sjukhusjouren inom barnneurologi har centraliserats till Nya barnsjukhuset. Med hjälp av konsultering behandlas jourmässiga barnneurologiska problem även på jourerna vid Jorv och Hyvinge sjukhus.
Oikea
vasen