Verksamhet av de barnneurologiska poliklinikerna

Det finns barnneurologiska mottagningar i Barnets Borg, Jorv, Pejas och Hyvinge sjukhus. Barnneurologiska mottagningar har till uppgift att behandla de vanligaste barnneurologiska problemen i intensivt samarbete med primärvården – så nära barnets egen livsmiljö som möjligt. Syftet är att man vid hälsovårdscentralerna ska göra de första undersökningarna och inleda åtgärder.

Arbetsfördelningen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården då det gäller de vanligaste barnneurologiska problemen (barnepilepsi, huvudvärk hos barn, inlärningssvårigheter och avvikande utveckling hos barn) baserar sig på Social- och hälsovårdsministeriets ”Enhetliga grunder för icke-brådskande vård".

Barnneurologiska mottagningar ansvarar också för remiss/patient styrning inom den specialiserade sjukvården. Vid behov hänvisas barnen från barnneurologiska polikliniken till mer specialiserade polikliniker. Exempel på detta är svårbehandlad epilepsi, kartläggning av en sällsynt neurologisk diagnos, svårt rörelsehinder eller problematisk neurokognitiv störning (t.ex. störning i autismspektrumet).