Testning av patienten under ett anfall

Testning under anfallen är en viktig del av undersökningen; med hjälp av detta får man mer information om bl.a. det hjärnområde där anfallet börjar, läget av viktiga funktioner och hjälp med att klassificera anfallen. Under anfallen testar man talet (visar t.ex. bildkort eller föremål), minnet (ger ett minnesord, ställer frågor) och skillnader i muskelkrafterna (ber att lyfta t.ex. den vänstra handen).

Efter anfallet gör man en s.k. eftertestning, d.v.s. frågar om händelser som skett under anfallet, minnesord som getts eller bilder som visats o.s.v.

TCI-testning

 

Hos en del epilepsipatienter kan epileptisk verksamhet tillfälligt hindra eller fördröja hjärnans informationsbehandling utan synliga anfallssymtom. Detta kan undersökas med ett datortest som visar korta och lindriga försvagningar av reaktionstid och prestationsförmåga. När testet görs under en EEG-registrering ser man vilken effekt de epileptiska förändringar som syns i EEG har på prestationen i testet. Testningen utförs av en neuropsykolog.