Video-EEG-undersökningar

​I video-EEG-undersökningar registreras elektroencefalografi och videobild samtidigt. Video-EEG-enheten finns på Nya barnsjukhuset, i anslutning till Vårdavdelning Rymden. Vid video-EEG-enheten vårdas både barn och vuxna.

Personalen består av sjukskötare, barnskötare och läkare som specialiserat sig på video-EEG-registreringar. Under hela undersökningen är patienten i undersökningsrummet med ständig kameraövervakning. Det finns TV, DVD-apparat, böcker, leksaker osv. i rummet. Under undersökningen kan man titta på tv, spela, leka, läsa eller surfa på nätet. Grundskoleeleverna besöks av en lärare som håller lektioner. Varje år görs cirka 200–300 undersökningar, varav största delen görs med en mössa och limmade elektroder och cirka 10–15 med intrakraniella elektroder.

Undersökningens syfte

 

Syftet med undersökningen är att utreda om anfallen är epileptiska och hurdan epilepsi det är fråga om. Vid svår epilepsi är syftet också att lokalisera det område i hjärnan som orsakar epilepsi för att bedöma möjligheterna till operationsbehandling. Video-EEG-undersökningen kan vara nyttig vid planering av läkemedelsbehandlingen.

 

 Vårdställe

 

Nya barnsjukhuset

Video-EEG