Epilepsi hos barn

Diagnostiken och behandlingen av svår epilepsi hos barn, inklusive kirurgisk behandling av epilepsi, har inom HNS koncentrerats till Nya barnsjukhuset.

Ansvarsområde omfattar:

  • vård av barn och ungdomar med svår epilepsi inom Helsingfors och Nylands område
  • video-EEG-undersökningar av barn och vuxna inom Helsingfors och Nylands område
  • konsultationer om vård av barn och ungdomar med svårbehandlad epilepsi på riksnivå
  • operativ behandling av epilepsi hos barn och ungdomar i samarbete med HUCS neurokirurgiska och neurologiska klinik

 

Barn vars epilepsi hålls symtomfri genom medicinering vårdas vid de barnneurologiska mottagningarna.