Vård av barn och ungdomar i samband med inoperation av vagusnervstimulator

Dagen före ingreppet

 
Barnet kallas till avdelningen dagen före operationen senast kl. 13. Avdelningsläkaren tar emot familjen och undersöker om barnet kan sövas ner. Om barnet har snuva, hosta, feber eller haft kontakt med barn med koppor redan före ankomsten till avdelningen, önskar vi att ni kontaktar avdelningen L11 i god tid.

På kvällen mäts och vägs barnet. Barnet duschar och tvättar håret. Epilepsimedicineringen fortsätts normalt under vårdperioden.  

Ingreppsdagen


På morgonen ges epilepsiläkemedlen med en liten mängd vatten, i övrigt får barnet inte äta. Operationerna utförs vid Tölö sjukhus neurokirurgiska klinik. Avdelningssjukskötaren och föräldrarna följer med barnet till Tölö sjukhus vårdavdelning 6. Barnet kan vara i sina egna kläder, eftersom barnet får en öppen skjorta och pyjamasbyxor för operationen på Tölö sjukhus. Barnet flyttas till operationssalen i sängen och en bekant sjukskötare följer med barnet. I operationssalen sätter man en blodtrycksmanschett, en saturationsmätare som mäter blodets syrehalt s.k. "klädnypa" och EKG-elektroder på barnet. Anestesiläkaren sätter en intravenös kanyl via vilken anestesimedlen ges, och dessutom ges barnet syre via en mask när barnet somnar. Den bekanta sjukskötaren är i operationssalen med barnet tills barnet somnar. Ingreppet tar några timmar. 

Efter ingreppet ringer neurokirurgen föräldrarna. Barnets uppvaknande och tillstånd följs upp under några timmar på Tölö sjukhus, varefter barnet flyttas tillbaka till epilepsiavdelningen L11.

Vid avdelningen följer man upp barnets tillstånd och vid behov får barnet smärtstillande medel. Barnet har operationssår på halsen och under nyckelbenet. Stygnen i såren är självabsorberande. Såren skyddas med förband. Barnet får äta och dricka normalt. Vid behov kan man i början ge barnet vätska och läkemedel intravenöst.

Efter ingreppet

 
Återhämtningen sker ofta snabbt efter inoperation av vagusnervstimulator. Barnet får röra sig och äta normalt genast efter ingreppet. Barnet får duscha dagen efter ingreppet. Inställningen av stimulatorn påbörjas vanligen dagen efter ingreppet med hjälp av en liten dator.

Utskrivning

 
Vårdperioden på sjukhuset varar i 3–4 dagar. Läkningen av såret följs upp hemma. Vid behov kan man ge paracetamol eller anti-inflammatorisk värkmedicin (t.ex. ibuprofen) mot sårsmärta. Före utskrivningen från sjukhuset ges skriftliga anvisningar angående vården av operationssåret. I fortsättningen inställs stimulatorn enligt behov vid epilepsipolikliniken eller vid det egna centralsjukhuset.