Vad gör man om läkemedelsbehandlingen inte hjälper?

​Om det trots ändamålsenlig läkemedelsbehandling förekommer kontinuerliga anfall som stör vardagen eller fördröjning eller regression i utvecklingen, ska man utreda andra alternativ till epilepsibehandling, såsom möjligheten till dietbehandling och kirurgisk behandling av epilepsi. Den kirurgiska behandlingen av epilepsi har i Finland koncentrerats till två universitetssjukhus: Helsingfors och Kuopio.