Kan man bli frisk från epilepsi?

​Största delen av epilepsiformerna i barndomen är godartade, dvs. anfallen upphör när barnet blir äldre. När barnets epilepsisymtom bryter ut är det dock ibland svårt att säga om det är fråga om en s.k. godartad epileptisk benägenhet eller ett tillstånd som orsakar ett stort antal epilepsianfall. Läkemedelsbehandlingen avslutas vanligen inom några månader om barnet inte har haft några anfall under minst två år. Det är möjligt att anfallen förnyas efter att läkemedelsbehandlingen har avslutats. Risken för detta varierar beroende på epilepsitypen.