Allmänt om epilepsi

 ​Vad är epilepsi?

 

Ett epileptiskt anfall är ett övergående symtom som beror på plötslig elektrisk överaktivitet i hjärnbarkens nervceller. Epilepsi är en benägenhet att få epileptiska anfall upprepade gånger.

Epilepsi som börjar i barndomen är inte en enda sjukdom, utan en mångskiftande grupp av olika epilepsiformer med varierande orsaker, symtom, svårighetsgrad och prognos. Epilepsi drabbar cirka 0,3 procent av alla barn. Största delen av epilepsiformerna i barndomen är godartade, dvs. anfallen upphör när barnet blir äldre. Målet med epilepsibehandling är att förhindra anfall utan betydande läkemedelsbiverkningar.