Epilepsi och barnets vardag

​I regel är inte epilepsi förknippad med utvecklings- eller inlärningsproblem, och barnet kan vara på dagis, gå i skolan och ha olika hobbyer precis som alla andra barn. Det kan dock förekomma särskilda svårigheter inom något delområde i utvecklingen eller inlärningssvårigheter. Utredning av dessa och rehabilitering vid behov liksom även samarbete med dagis och skola hör till en god epilepsibehandling i barndomen. Svår epilepsi är ofta förknippad med inlärningsproblem.

Vuxna som ständigt har att göra med barn, såsom dagispersonal, lärare, skolhälsovårdare och fritidsledare, måste känna till barnets epilepsi och vara insatta i första hjälpen-åtgärder om ett anfall inträffar. Bästa sättet att skingra de fördomar och den rädsla som epilepsisymtom ger upphov till är saklig information. Vardagen för ett barn med epilepsi bör så långt som möjligt likna andra barns. Hobbyer behöver begränsas endast om de medför en mycket större olyckfallsrisk än normalt i händelse av ett anfall. Det är livsfarligt att hamna under vattnet, särskilt i grumliga natursjöar, och ett barn med epilepsisymtom ska alltid övervakas noggrant när han eller hon simmar.

Familjen upplever ofta en kris när barnets symtom visar sig vara epilepsi, och därför är det viktigt att familjen utöver den information och det stöd som de får av vårdpersonalen får stöd av andra familjer i samma situation för att kunna ställa frågor, få utlopp för sina känslor och oro samt få information via epilepsiföreningarna och Epilepsiförbundets anpassningsträning/rehabiliteringskurser.