Olycksfallstationen

Besöksadress
Tölögatan 40, Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 87708
Patientförfrågningar 09 471 87383 (kl 7–19)
Fax 09 471 87350

Avdelningssekreterare 09 471 87359

Tölö sjukhus olycksfallstation har jour dygnet runt för de 1,6 miljoner invånare som bor i HNS-området. Den är funktionellt sett en gemensam enhet för sjukhusets specialiteter (ortopedi och traumatologi, neurokirurgi, mun- och käkkirurgi, handkirurgi och plastikkirurgi). Till enheten remitteras patienter också från andra sjukvårdsdistrikt. I storolyckssituationer är olycksfallsstationen det mest betydande mottagningsstället för olycksfallspatienter i HNS-området.
 

 Mer information