Polikliniker och andra tjänster

Tölö sjukhus jourmottagning är känd under namnet Olycksfallstationen.

Den polikliniska verksamheten för sjukhusets specialiteter har huvudsakligen koncentrerats till kirurgiska polikliniken på sjukhusets 1:a våning.

Läpp- och gomspaltcentret HUSUKE:s poliklinik verkar i anslutning till enhetens vårdavdelning. Likaså verkar brännskadecentrumets poliklinik i anslutning till vård- och intensivvårdsavdelningen.

Dessutom har sjukhuset även andra funktioner som stödjer undersökning och vård.