Plastikkirurgiska operationsavdelningen

Besöksaddress
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
OBS: Vid frågor som gäller patienter, vänligen kontakta vårdavdelning 3.

På Tölö sjukhus plastikkirurgiska operations- och anestesiavdelning opereras plastikkirurgiska patienter på både allmän- och specialnivå. Avdelningen har ett riksomfattande ansvar för den operativa vården av läpp- och gomspaltpatienter och brännskadepatienter.