Ortopediska operationsavdelningen

Besöksadress
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 87479
Fax 09 471 87592

Ansvarig läkare 050 427 2204

På Tölö sjukhus ortopediska operations- och anestesiavdelning (OLS) vårdar man största delen av de helsingforsare som har sådana skador i rörelseorganen som kräver behandling samt svårt skadade patienter från hela HNS-området och delvis också från ett mer omfattande område i Södra Finland.

Den operativa vården av multitraumapatienter, patienter med ryggradsfrakturer, bäckenfrakturer och svåra extremitetsskador har koncentrerats till enheten. Under jourtid opereras också plastik- och käkkirurgiska patienter.

Enheten är en av de operations- och anestesiavdelningar som har jour 24/7 i HUCS-området.