Operationsverksamhet

På Tölö sjukhus finns tre separata operationsavdelningar för patienter inom specialiteterna neurokirurgi, ortopedi och plastikkirurgi.