Neurokirurgiska avdelningen för intensivvård och övervakning

Besöksadress
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, 00260 Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 87429
Fax 09 471 87719

Avdelningsskötare Eliisa Valovirta-Hästö
Avdelningsöverläkare Jari SiironenBesökstid dagligen kl 14 -18. På grund av avdelningens speciella karaktär önskas att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Med föräldrar-na till barnpatienter överenskoms besöken separat.

På neurokirurgiska avdelningen för intensivvård och övervakning vid Tölö sjukhus behandlas sjukdomar och skador i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmär-gen). Avdelningen fungerar även som uppvakningsrum.