Avdelning 3 (Plastikkirurgi)

Adress
Tölö sjukhus 
Topeliusgatan 5, Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 87253
Fax 09 471 87260

Sårpolikliniken 09 471 87446 (mon–fri kl 8–16) 
Avdelningsskötare Eila Haaraniemi 050 427 2214
Avdelningsöverläkare Sinikka Suominen

Besökstider dagligen kl 13-19

På Tölö sjukhus avdelning 3 vårdas plastikkirurgiska vuxenpatienter i behov av specialkompetens.

De mest typiska sjukdomarna och ingreppen är bl.a. akuta och kroniska sår, hudcancrar, mjukdelssarkom samt bröstkorrigeringar efter bröstcancer och korrigeringar av vävnadsbrister till följd av olycksfall. På avdelningen vårdas också transsexuella patienter.

 

 Köförfrågor

 

09 471 87266
mån–fre kl 13–14