Avdelning 6 (Neurokirurgi)


Besöksadress
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, Helsingfors

Postadress
PL 266, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 87436
Fax 09 471 87616
nkirjonohoitaja@hus.fi

Avdelningsskötare Marjaana Peittola
09 471 87604
Ansvarig läkare Leena Kivipelto

Besökstid dagligen 13-19

På avdelning 6 vid Tölö sjukhus vårdas neurokirurgiska operationspatienter med sjukdomar i huvudets och ryggradens område.

De vanligaste sjukdomarna är hjärntumörer, hjärnblödningar, blodkärlssjukdomar i hjärnan, epilepsi samt tumörer och prolapser i ryggens område. På avdelningen vårdas dessutom de neuroki-rurgiska patienter som av någon orsak behöver isolering.

 

 Köförfrågor

 

09 471 87527
Må-ons kl 13–15

Läs mer om neurokirurgi